| Hotline hỗ trợ khách hàng: 0788870087

Tin tức

Tin tức
Hướng dẫn kỹ thuật nuôi tôm nước lợ thâm canh, bán thâm canh hạn chế dịch bệnh

Hướng dẫn kỹ thuật nuôi tôm nước lợ thâm canh, bán thâm canh hạn chế dịch bệnh

13/06/2023 | Trần Văn Thiên

Quy trình kỹ thuật này ban hành kèm theo Công văn số 298/TCTS-NTTS ngày 01 tháng 02 năm 2013 của Tổng cục Thủy sản

Tin tức
Kỹ thuật nuôi tôm nước ngọt

Kỹ thuật nuôi tôm nước ngọt

13/06/2023 | Trần Văn Thiên

Một trong những nghề nuôi trồng thủy sản trọng điểm hiện nay là nghề nuôi tôm nước ngọt.  Những lưu ý bên dưới về kỹ thuật nuôi tôm và chăm sóc tôm hiệu quả sẽ giúp ngành này muốn cạnh tranh đ...

Tin tức
Quy trình nuôi tôm công nghệ cao

Quy trình nuôi tôm công nghệ cao

13/06/2023 | Trần Văn Thiên

Mô hình nuôi tôm thẻ siêu thâm canh 02 giai đoạn được áp dụng từ nhiều năm trước đã khẳng định mang lại hiệu quả kinh tế cao so với nuôi 01 giai đoạn.       Giải pháp kỹ thuật này nh...

Giỏ hàng